– Hidravlična modelna raziskava izlivnega odseka Krke

– FRISCO1 (Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction 1 – Non Structural Measures): izdelava hidravličnih modelov ter izdelava kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti za mejne reke Muro, Sotlo in Dragonjo

– Izdelava hidrološke študije in porušitvene analize pregrade suhega zadrževalnika Prigorica – hidrološka študija, porušitvena analiza, analiza vpliva zarasti na volumen zadrževalnika

– Hidravlična modelna raziskava faznosti gradnje HE Mokrice na hibridnem hidravličnem modelu