V skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS št. 51/06-UPB2) Inštitut za hidravlične raziskave objavlja prečiščena besedila svojih internih aktov in informacij o svoji dejavnosti:

Interni akti Hidroinštituta:

Informacije o dejavnosti Hidroinštituta: