Fizični modeli

Fizični hidravlični modeli so lahko zgrajeni iz različnih materialov (beton, les, umetne mase, akrilno steklo…), v različnih merilih (od 1:1 do npr. 1:100 in več), v enotnem merilu ali vertikalno oz. horizontalno distorzirani (tj. merilo višin je drugačno kot merilo dolžin), s fiksnim ali gibljivim dnom. Vsak fizični hidravlični model mora izpolnjevati kriterije hidravlične modelne podobnosti, ki zajema geometrijsko podobnost (dolžine, površine, prostornine), kinematično podobnost (časi, hitrosti) in dinamično podobnost (sile, masa). V hidravličnih raziskavah sta najpogosteje uporabljena Froudov modelni zakon za tokove, pri katerih prevladuje sila težnosti (tok s prosto gladino, valovi) in Reynoldsov modelni zakon za tokove, pri katerih prevladujejo sile trenja (tok po ceveh, tok z veliko hitrostjo…).

PRIMERI: