Katalog informacij javnega značaja

V skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS št. 51/2006-UPB2) Inštitut za hidravlične raziskave objavlja prečiščena besedila svojih internih aktov in informacij o svoji dejavnosti:

Interni akti Hidroinštituta:

Informacije o dejavnosti Hidroinštituta:

Varstvo osebnih podatkov:

Asja Fabijan
pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov
Inštitut za hidravlične raziskave
01 241 84 20
hidroinstitut@hidroinstitut.si