Kontakt

JAVNI RAZISKOVALNI ZAVOD

INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE – HIDROINŠTITUT

Hajdrihova 28

1000 Ljubljana, Slovenija

 Tel.: +386 01 24 18 420

Fax: +386 01 24 18 433

e-pošta: hidroinstitut@hidroinstitut.si

Direktorica: dr. Tanja Prešeren, u.d.i.g.