Predstavitev Slovenskega društva za hidravlične raziskave

Logo_SDHR

Avče-sp Avče-zg visoka_voda_HE Avče-strojnica 3 turbina 5 zasun

SDHR – Slovensko društvo za hidravlične raziskave

Hajdrihova 28

1000 Ljubljana

drustvo.sdhr@gmail.com

tel.: 01-24-18-420

Poslanstvo

Slovensko društvo za hidravlične raziskave (SDHR) je prostovoljno združenje, ki je bilo ustanovljeno 1994. Namenjeno je spremljanju in vzpodbujanju strokovnih ter znanstveno-raziskovalnih hidravličnih raziskav s področja gradbeništva, strojništva in okoljskega inženirstva.

SDHR vsako leto organizira strokovna predavanja in ekskurzije ter sodeluje s sorodnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami: SLOCOLD, Društvo vodarjev Slovenije, IAHR, ZSIS.

 

Organiziranost društva (za obdobje 2023 – 2027)

Izvršni odbor:

– dr. Gorazd Novak, predsednik

– dr. Anton Bergant, podpredsednik

– dr. Martin Bombač, tajnik

– Jure Mlačnik, član

– Primož Brejc, član

Nadzorni odbor:

– dr. Matjaž Četina, predsednik

– Dušan Ciuha, član

– Esad Sijamhodžić, član

Častno razsodišče:

– dr.  Edvard Höfler, predsednik

– Rok Pavlin, član

– mag. Primož Rodič, član